Línia d'Artà mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Els edificis auxiliars de la línia

Les cases de guardabarreres i garites de guardabarreres tenien els mateixos motius decoratius que la resta d'edificis de la línia. Cal destacar que les cases de guardabarreres eren molt petites de tan sols 13 m2.

Aquí teniu la llegenda de les abreviatures utilitzades en aquest apartat:

Abreviatura Significat
CG Casa de guardabarreres
GG Garita de guardabarreres
DV Davallador

Quan accediu als diferents trams trobareu a la finestra de fons gris les fotos dels edificis dels quals tinguem documents gràfics. En l'índex lateral trobareu la relació de tots els edificis que existiren en el passat encara que ja només formin part de la història.

Tram Manacor - Sant Llorenç
Tram Sant Llorenç - Son Carrió
Tram Son Carrió - Son Servera
Tram Son Servera - Artà