Línia d'Artà mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram Son Servera-Artà - mapa

-pk. 20,38 Estació de son Servera


pk 20,75 Claveguera


-pk 20,91 Pontó sobre el torrent des Gorguet


-pk 21,5 Pas superior de la nova carretera de Sant Llorenç-son Servera.Construcció moderna.


-pk 22,23 Pontó sobre el torrent de son Sard. Com es pot observar aquest pontó está fet amb formigó armat. Aquesta va ser la primera obra de fàbrica feta amb aquest material a l'illa de Mallorca.


-pk 22,41 Túnel de son Sard

 


-pk 23,17 Claveguera


-pk 24,19 Claveguera


-pk 24,61 Claveguera


pk 27,94 Claveguera


-pk 28,07 Pont sobre el torrent des Pollets


-pk. 30,31 Estació d'Artà

Tram son Carrió-son Servera / Pujar

Tram Manacor - Sant Llorenç
Tram Sant Llorenç - Son Carrió
Tram Son Carrió - Son Servera
Son Servera
-pk 20,75 Claveguera
-pk 20,91 Po Torrent des Gorguet
-pk 21,5 PS C. Sant Llorenç - Son Servera
-pk 22,23 Po Torrent de son Sard
-pk 22,41 Túnel de son Sard
-pk 23,17 Claveguera
-pk 24,19 Claveguera
-pk 24,61 Claveguera
-pk 27,94 Claveguera
-pk 28,07 PO Torrent des Pollets
Artà
Vistes de l'edifici de viatgers