Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Santa Eugènia - mapa en planta

Estació d'instal·lacions molt senzilles. De fet, com es pot veure en el mapa en planta només consta d'un edifici de viatgers, d'uns excusats, un moll i algunes casetes i porxos annexos.

Vista de l'edifi de viatgers reconvertit ara en bar del poliesportiu municipal.
Vista del mateix edifici costat vies
Cartell amb el nom de l'estació

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx