Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació d'Algaida - mapa en planta

L'estació d'Algaida es troba al costat de la carretera de Manacor, a uns 800m del nucli habitat. Per tal d'atreure vitgers tot i aquest desavantatge la companyia va empedrar la vorera del camí que duia a la vila i va establir un enllaç per carretera entre l'estació i el poble.

Pel que fa als edificis consta d'un edifici de viatgers, els excusats, moll i magatzem i una petita bugaderia. L'edifici de viatgers ha estat ampliat per ser utilitzat com a habitatge.

Vista de l'única paret lateral de l'edifici de viatgers que conserva el seu aspecte quasi original.
Vista del mateix edifici costat vies
Els excusats, en canvi, han patit menys transformacions

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx