Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Porreres - mapa en planta

Porreres tenia un imponent edifici de viatgers. Tot i aixó la resta d'instal·lacions eren molt senzilles ja que a part dels excusats i el moll no disposava ni de magatzem.

Tren arribant a Porreres procedent de Santa Maria
Vista costat "carrer" de l'edifici de viatgers
Vista del mateix edifici costat vies

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx