Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Canteres - mapa en planta

L'estació de les Canteres és una de les menys conegudes de totes les del ferrocarril a Mallorca. De fet se troba enmig del camp, enfora de qualsevol carretera i sense cap nucli habitat proper. Va ser construïda per servir a les pedreres subterrànies de marès de Son Garau i Son Rossinyol. L'edifici de viatgers és d'una sola planta, cobert per una teulada de dues vessant.

Vista costat vies de l'edifici de viatgers
Cartell amb el nom de l'estació

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx