Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Felanitx - mapa en planta

L'estació termini del ramal i una de les més importants de la línia era la de Felanitx. El seu edifici de viatgers i el magatzem de mercaderies eren dels majors de totes les línies. A més, hi havia altres elements característics d'un cap de línia: cotxera, aiguada i plataforma giratòria. De Felanitx sortien grans quantitats de mercaderies, principalment vi.

Vista de l'esplèndit edifici de viatgers. Malauradament ha estat esbucat.
Vista aèria de l'estació. L'edifici de viatgers queda amagat darrera uns arbres.
Vista una mica selvàtica del magatzem que es troba en bon estat de conservació.
La cotxera de màquines en runes.
Politja del magatzem que deu haver ajudat a pujar moltes botes de vi.
Torre de l'aiguada
Rampa d'accés al moll situat darrera la cotxera de màquines

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx