Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Els edificis auxiliars de la línia

El ramal de Felanitx recorria 42,803 quilòmetres. Al llarg d'aquest recorregut tallava algunes carreteres d'importància com la vella de Palma a Inca o la carretera de Manacor. Per tal que els guardabarreres poguessin restar a l'abric es bastiren algunes cases i garites de guardabarreres. La que més destaca és la casa de la carretera Santa Eugènia - Algaida que, de tan gran que és, hom l'anomena s'Estacioneta.

Aquí teniu la llegenda de les abreviatures utilitzades en aquest apartat:

Abreviatura Significat
CG Casa de guardabarreres
GG Garita de guardabarreres
DV Davallador

Quan accediu als diferents trams trobareu a la finestra de fons gris les fotos dels edificis dels quals tinguem documents gràfics. En l'índex lateral trobareu la relació de tots els edificis que existiren en el passat encara que ja només formin part de la història.

Tram Sta. Maria-Sta. Eugènia
Tram Sta. Eugènia-Algaida
Tram Algaida-Montuïri
Tram Montuïri-Porreres
Tram Porreres-Canteres
Tram Canteres-Felanitx