Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Les estacions de la línia

Els edificis de viatgers de la línia estaven construïts segons quatre models, tres de copiats d'altre línies i un d'original. El major era el de Felanitx (2x154 m2) idèntic al cos central del de Manacor. El seguia en dimensions el de Porreres (2x128 m2) fet seguint el model del de Santa Maria. Els edificis de Santa Eugènia, Algaida i Montuïri (2x88 m2) eren iguals al de Muro. Només l'edifici de les Canteres (123 m2), d'una sola planta, era l'únic model original de la línia.

Cal destacar que les instal·lacions del servei de tracció estaven concentrades als dos caps de línia, on hi havia una aiguada i plataforma giratòria. A Felanitx hi havia també una portassa per a màquines. Com que les màquines destinades a aquesta línia no eren molt grans s'instal·là també una aiguada a Montuïri.

Santa Maria
Santa Eugènia
Algaida
Montuïri
Porreres
Canteres
Felanitx