Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Història

Discussions prèvies

La línia de Felanitx donà molt que parlar abans de la seva construcció. Hi havia un gran interès, fins i tot abans d'inaugurar la línia Palma-Inca, en comunicar per ferrocarril el més important centre vinícola mallorquí amb la capital. En un principi, es volia enllaçar Felanitx amb Palma passant per Llucmajor. Però, desprès de molts estudis i discussions s'optà per fer néixer aquesta línia a Santa Maria per tal de reduir despeses de construcció i d'explotació en ser el traçat molt més fàcil. Entre tant havien passat gairebé 20 anys.

Construcció

Si les discussions prèvies foren llargues la construcció en sí fou més aviat curta. Les obres de la línia es dividiren en 8 seccions i els treballs començaren l'1 d'abril de 1896. El gener de 1897 ja estaven avançats els treball d'explanació. La instal·lació de les vies (contractades als Alts Forns de Biscaia) es va iniciar el 8 de març de 1897. En el mes de maig la via arribava a Algaida, en juny a Porreres i a Felanitx el 7 d'agost. La inauguració oficial fou es dimecres 6 d'octubre de 1897.

Explotació

Els combois que anaven o venien de Felanitx havien de circular per un tram de la línia principal. Per aquesta raó, en els primers anys de funcionament el servei es va organitzar a base de combois coordinats. El tren de Manacor arressegava els cotxes amb destinació a Felanitx fins a Santa Maria on una locomotora els duia fins a la seva destinació. Amb el temps i sobre tot després de la construcció de la doble via Palma - Inca els combois a Felanitx sortien directament de Palma i de vegades, per reduir el temps de viatge no feien totes les aturades de la línia general.

Tancament

Al llarg dels anys la línia rebé algunes millores com la substitució de part dels carrils originals de 20 kg/m per altres de 32,5 kg/m però arribats als anys 60 del segle passat la situació de la infraestructura era precària degut a la total manca d'inversions per part de FEVE. De fet entre Porreres i Canteres encara es conservava el carril original que pel seu tamany representava un perill per a la circulació dels trens. D'aquí que FEVE havent de triar si renovava la línia o la tancava es decantés per aquesta última opció. El darrer viatge de la línia tingué lloc el 31 de desembre de 1967, setanta anys després de la seva inauguració.

Perspectives de futur

No sembla que hi hagi molt d'interès en reobrir aquest ramal amb el seu traçat original. En canvi, en el Pla Sectorial de Transports de les Illes Balears presentat pel Govern Balear a finals de 2004 s'inclou un projecte de línia que aniria de Palma a Manacor passant, entre altres per Felanitx de manera que la important capital vinícola podria recuperar un mitjà de transport del que no gaudeix des de fa temps.

 

Estació de Santa Maria
Estació d'on naixia el ramal
Estació de Porreres
Tren estacionat a l'estació de Porreres.