Ramal de Felanitx mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram Santa Maria - Santa Eugènia - mapa

-pk. 0,6. Pas superior de la carretera vella d'Inca.

Pujar / Tram Santa Eugènia - Algaida

Santa Maria
- pk. 0,6 Pas superior carretera vella Inca
Sta. Eugènia
Tram Sta. Eugènia-Algaida
Tram Algaida-Montuïri
Tram Montuïri-Porreres
Tram Porreres-Canteres
Tram Canteres-Felanitx