Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Inca - Empalme - mapa

-pk. 28,60 Estació d'Inca

Sense cap edifici auxiliar

-pk. 33,57 Estació d'Empalme

Tram Lloseta-Inca / Tram Empalme-Sineu

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa-Maria
Tram Santa Maria-Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Inca
Empalme
Tram Empalme-Sineu
Tram Sineu-San Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor