Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Santa Maria-Consell/Alaró - mapa

-pk. 14,42 Estació de Santa Maria

Sense cap edifici auxiliar.

-pk. 14,42 Estació de Consell-Alaró

Tram Marratxí - Santa Maria / Consell/Alaró - Binissalem

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa-Maria
Santa Maria
Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor