Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Pont d'Inca - Marratxí - mapa

-pk. 4,10. Estació des Pont d'Inca

Sense cap edifici auxiliar

-pk. 8,41 Estació de Marratxí

Tram Palma-Pont d'Inca / Tram Marratxí-Santa Maria

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa Maria
Tram Santa Maria-Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor