Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de Palma

ETAPES:

DE 1875 A 1925

DE 1925 A 1970

DE 1970 A 1999

DE 1999 A 2005

L’estació de Palma era el centre de la xarxa dels Ferrocarrils de Mallorca. D’ella sortien i anaven cap a ella tots els trens. Allà també hi havia els tallers i l’administració de la companyia. Constituïa un món independent, autosuficient, que s’autoabastia d’energia i d’aigua. L’energia era produïda per una màquina de vapor fixa, una Alexandre de 40 CV, l’aigua sortia de dos pous, un dins l’estació, devers els tallers i l’altre a Son Sunyeret, devora l’estació.

En el moment en què fou contruïda l’estació, el solar que ocupava estava fora de la ciutat, a les portes de la Murada, just daant la Porta Pintada. El Ministeri de la Guerra volia obligar a construir-la a 150 m de distància de les Murades. Només gràcies a la pressió exercida per la diputació i ajuntaments de l’illa, va esser possibleaixecar-la devora les Murades. Els Militars imposaren, però, el seu criteri sobre els edificis, que es disenyaren per permetre la seva ràpida voladura i d’una sola planta per no tapar la vista a les murades ni oferir cubert al possible enemic que s’acostàs. Per davall els edificis de viatgers i d’administració es varen excavar galeries de contramina, per fer-ho volar en cas d’asseig. Aquestes galeries, perduda ja la seva funció original es reutilitzaren després com a clavagueres. Per la seva banda un grup de comerciants va sol.licitar, sense èxit, que l’estació es situas davant la Porta de Sant Antoni

El recinte de l’estació ocupava un rectangle d’uns 110 x 490 m2 de 54596 m2 de superfície es trobava dividit en diferents zones de treball: tallers, mercaderies, aparcaments i viatgers.

La zona de tallers comprenia un conjunt de naus, que actualment estan derruides pel "preciós" parc de Ses Estacions. Aquestes naus allotjaven els tallers d’ajustament, caldereria, forja i fusteria i la màquina de vapor fixa amb el seu fumeral, que actualment encara es pot veure. Per facilitar l’entrada al edifici de reparació de cotxes, que es troba al fons de l’estació devora el Pont del Tren hi havia un transbordador. Era un carretó que circulava damunt unes vies perpendiculars a les vies d’entrada al taller. Els cotxes es posaven damunt el carretó i es duien d’una entrada a l’altra de l’edifici.

La zona de mercaderies comprenia les instal.lacions següents: Un magatzem, un moll corrals, estables i solls. També hi havia tot un seguit de vies de classificació que permetien la feta i desfeta dels combois. Per aquesta tasca s’emprava la Kopel; quan la varen retirar s’utilitzaven les locomotores Manacor i Felanitx. Aquestes màquines comprades el 1876 compliren aquesta feina fins a començaments dels anys seixanta. De totes aquestes instal.lacions ja no en queda cap , i la darrera en desaparèixer va esser el magatzem, per a construir el "magnífic" Parc de Ses Estacions. La zona d’aparcament incloïa dues rotondes per a màquines i dues portasses, una per a cotxes i l’altra per a automotors. La portassa de cotxes és la més antiga, ja que va ser una de les primeres construccions dels Ferrocarrils de Mallorca . La primera rotonda es va construir l’any 1878. Va esser ampliada en 1913 i devers el 1930 es va construir la segona. A les rotondes hi havia tres columnes hidràuliques d’aigua per donar-la a les locomotores. Les dues rotondes varen esser esbubades a finals dels anys setanta, així com la portassa dels cotxes i automotors, a principi dels anys noranta.

Les instal.lacions del servei de viatgers es troben a l’extrem més apropat de la ciutat. Comprenen un edifici de viatgers, l’hostal Términus, uns excusats que varen passar a ser una cafeteria. L'edifici de viatgers i el de l’administració són bessons, d’una sola planta, la seva decoració és escassa i d’inspiració clàssica. La façana d’un dels costats llargs sobresurt una mica i aquesta part està coronada per un petit frontó, vorejat per arcòteres, iguals a les que hi ha als caps de cantó de l’edifici. A aquesta plaça hi sortia els serveis de carratera de la Companyia. S’ha de dir que l’empresa tenia els drets de moltes línes d’autocar, però no les explotava directament, sino que els cedia a canvi d’un cànon a altres empreses.

L’hostal Términus és un edifici més gran de dues plantes que es va construir a principis del segle passat. Està format per a tres cossos, dels quals, el central sobresurt respecte els altres dos. Aquest cos està cobert per una terrassa, els laterals per una teulada a quatre vessants.Els elements decoratius són els ateixos que els edificis de viatgers i d’aministració, si bé a la primera planta són un poc més recarregats.

El trànsit de viatgers a l’estació es centrava en tres moments del dia, els matins( entre le set i les 9, els migdies ( de les dues a les tres) i els capvespres (de les sis i mitja a set i mitja), que eren les hores de sortida dels combois

De l’estació de palma sortien cinc vies: la doble cap a Inca, la de Santanyí, la del Port de Palma i la de la conexió amb el Ferrocarril de Sóller.

A més d’aquestes, en diferents èpoques existiren fins a quatre carregadors privats. Tres estaven fóra de l’estació: el de Can Alzamora, el de Can Isern i el de Sa Fertilitzadora. A dins l’estació hi havia una serradora de marés i el seu carragador corresponent.

L’estació va conservar-se més o menys intacta fins a finals dels setanta. Entre finals del setanta i principis dels vuitanta va ésser sotmesa a una gran reforma. Qüasi tots els edificis situats als sud de les vies generals varen esbucar-se i es va construir una gran porxada per a la construcció d’una estació d’autobusos. Les rotondes es varen derruir i les vies restants varen canviar la seva amplària a 1 m. Despres l’any 1998 amb el projecte del Parc de Ses Estacions l’estació va canviar per complet.Es vren esbucar els escusats, el magatzem, el refugi, el taller de rodes, les oficines, el taller de forja, el taller mecànic, el taller de caldereria, el taller de vagons i la fusteria. També es varen reubicar les vies generals, fent-les passar per la zona dels tallers i l’andana es va desplaçar visn a la vora del carrer Eusebi Estada.

Al llarg del temps l'estació ha sofert diversos canvis significatius que els podem dividir aproximadament en 4 etapes:

DE 1875 A 1925

Planta de l'estació de Palma en els seus primers temps

TORNAR


DE 1925 A 1970

Plànol de l'estació de Palma en el moment del seu màxim apogeu.
Vista aèria de l'estació de Palma en els anys 40

TORNAR


DE 1970 A 1999

Plànol de l'estació de Palma en els anys 80. S'aprecia la forta decadència soferta.
Vista aèria de l'estació de Palma en els anys 90. Feia poc temps que la cotxera s'havia incendiat.
Unitat CAF estacionada en via apartada. En primer pla la via principal en la seva posició original.
Vista aèria de l'estació de Palma. Els tallers serien esbucats a finals dels 90 en ser traslladats a Son Rullan.
Dues unitats CAF guardades en el taller de rodes.

TORNAR


DE 1999 A 2007 ?

Esbucament dels tallers dels FFCC de Mallorca per tal de poder fer-hi un parc. Una mostra d'agraïment per part de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Palma de Mallorca al ferrocarril pels serveis prestats.
Vista del Parc de les Estacions entre 1999 i gener de 2005. En aquesta data ha estat arrassat per tal de poder fer l'estació intermodal de Palma. Haurà estat el parc més efímer de la història de Palma.
Vista de les andanes de l'estació entre 1999 i 2005. Com la resta del parc aquestes instal·lacions desapareixeran per donar pas a l'estació intermodal soterrada de Palma amb 10 vies a andana.

TORNAR

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR