Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de s'Empalme - mapa en planta

L’estació de Son Bordils era l’única de totes les dels Ferrocarrils de Mallorca que es va construir per al servei del tren i no dels seus clients. S’usava per a controlar la connexió entre la línea de Manacor i la de Sa Pobla, per això s’anomenava Empalme. El fet d’esser una estació d’enllaç condicionava la seva estructura, les construccions principals, edifici de viatgers, vivenda de mossos, i excusats es trobaven a una andana en posició central envoltada per a les vies. Tant els edificis de viatgers com la vivenda dels mossos eren originalment d’una sola planta, però en data indetermidada se’ls va afegir una planta. Tots dos estaven coberts amb una teulada a dues vessants. Per al servei de les màquines que anaven i venin de Sa pobla es va instal.lar una plataforma giratòria.

Vista aèria de l'estació de l'Empalme. La fotografia està presa durant les obres de la reobertura de la línia fins a Manacor
Comboi aturat a l'estació de s'Empalme.
Estació de l'Empalme abans de que es reobrís el ramal cap a Sa Pobla. Estava totalment abandonat.S'aprecia en primer terme l'edifici de viatgers.(Foto Biel Covas)
Vivenda dels mossos durant les obres de la reobertura del ramal de Sa Pobla (març de 2000).
Edifici de viatgers durant les obres de la reobertura del ramal de Sa Pobla (març de 2000).
Fossat de la giratòria de l'estació.
En aquest tram la via es divideix en dos. Cap a l'esquerra es va a Sa pobla i dret cap a Manacor. La fotografia està presa l'any 2000 i el tren no anava ni a sa Pobla ni a Manacor. Actualment la via va cap a tots dos traçats.
Estació de l'Empalme totalment renovada. S'ha habiliat una nova andana central amb un pas inferior per accedir-hi. A més tota l'estació està dotada de senyals lluminosos i agulles elèctriques, poguent-se controlar tot desde la pantalla d'un ordinador.
Edifici de viatgers rehabilitat. Actualment és ocupat per el cap d'estació que controla senyals i agulles.

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR