Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de Sineu - mapa en planta

L'edifici de viatgers de Sineu inicialment era d’una sola planta i a l’any 1924 el senyor Lluís García Ruíz en va projectar el seu ampliament fins a tres plantes. Aquesta reforma va esser acabada l’any 1926. L'edifici de viatgers de Sineu es va convertir després en un edifici de tres plantes i en el més elegant de tots els de Mallorca. Està format per tres cossos, dels quals la façana central sobresurt de les altres. Està construït en pedra, amb franges de marès als cantons i voltant les portes i finestres i coronat per un gran voladís, molt decorat.

Vista aèria de l'estació de Sineu
Col.lecció de vagons i cotxes dels Ferrocarrils de Mallorca davant l'estació de Sineu.
Vista de la part posterior de l'edifici de viatgers.
Vista de la part frontal de l'edifici abans de la reobertura de la línia. La platja de vies era ocupada per un jardí.
Vista de costat de l'estació. En la foto les vies encara estan en obres.
   

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR