Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de Petra- mapa en planta

L’estació de Petra tenia un edifici de viatgers de dues plantes i està cobert per una teulada a dues vessants. Tant aquest edifici com el de Sant Joan no tenien cap tipus de decoració. A petra hi havia una petita aiguada auxiliar montada sobre una estructura de fusta.

Vista aèria de l'estació.
Edifici de viatgers de l'estació de Petra. Actualment l'estació es troba a les afores del poble per raons polítiques, arran de la reobertura de la línia el 2003.
Magatxem de l'estació. Ja no pertany al ferrocarril.
Antic desviament de l'estació. La primera caseta pareix esser la del guardaagulles. Al fons hi ha l'estació.

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR