Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació del Pont d'Inca - mapa en planta

Durant la primera època del tren, el Pot d’Inca era la destinació de molts de viatgers que volien provar l’experiència de viatjar en tren. L'edifici de viatgers de l’estació està format per a tres cossos, el central de dues plantes, és igual al de Lloseta. Els laterals d’una sola planta s’estenen a cada costat del primer formant un conjunt en forma de U. Tots varen edificar-se en el moment de construcció de la línea, per a disposar de més espai. Una de les ales de l’edifici es dedicava a la vivenda dels mossos de l’estació i l’altra era utilitzada per la colònia d’estiuejants per a fer-hi les seves festes. Quasi des del principi hi va haver-hi aquí un carregador particularm per a la Farinera Mallorquina.

Edifici de viatgers de l'estacó des Pont d'Inca.La fotografia està presa durant les obres de renovació de la via l'any 2002, per això la via de la dreta o descendent està llevada.

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR