Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de Consell-Alaró- mapa en planta

L’estació de Consell era el punt de partida de la línea d’Alaró i durant cinquanta-quatre anys va recollir les mercaderies i els viatgers que arribaven des de aquesta vila. El Ferrocarrill d’Alaró tenia allà un petit estable, que llavors es va convertir en una cotxera per als seus tractors. Pocs anys després del tancament de la petita línea, es va instal.lar un ramal fins a les mines de carbó d’Alaró, que sortia de l’estació de Consell i anava per damunt l’antiga explanada de la línia.

Vista costat carrer de l'edifici de viatgers
Vista aèria de l'estació de Consell/Alaró. En ella s'aprecia el desviament cap a la línia d'Alaró

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR