Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Estació de Lloseta - mapa en planta

A Lloseta, a la petita estació hi havia ungran moll per a la càrrega de carbó i un carregador particular, per a una cimentera. Tamé es va projectar un petit amal de devers un quilòmetre i mig per anar a la mina Santo Tomàs, devora Biniamar, que finalment no es va construir.

Vista aèria de l'estació de Lloseta. Només queda en peus l'edifici de viatgers.
Edifici de viatgers de l'estació.

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR