Linia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Els edificis auxiliars de la línia

Es varen construir fins a deu cases de guardabarreres que vetllaven els passos a nivells. Aquestes s’afegien a tres garites de fusta i ja als anys setantes, una d’obra al barri de Verge de Lluc. Actualment totes s’han substituït per a barreres automàtiques o passos superiors i cap d’elles està en servei. Totes les garites i la major part de les cases de guardabarreres han desaparegut i sols resten dempeus de quatre d’elles.

La primera de les cases era a l’estació de Palma, que guardava el camí pel qual ara passa el Pont des Tren, construït als anys 20 per el señor Lluís García Ruíz, i que després de la contrucció del pont va esser utilitzada per els guarda agulles. Unes altres tres cases estaven entre Palma i Santa Maria: A Es Vivero, al camí de sa Bomba i a la carretera de Santa Maria-Bunyola. Entre Consell i Inca n’hi havia tres més: devora Binissalem,, a la carretera de Binissalem-Lloseta i a la carretera Lloseta-Inca. Les tres darreres estaven entre Sant Joan i Manacor: Una a la carretera Sineu-Petra, una altre a la carretera Petra Manacor i finalment la darrera a la carretera de Manacor.

Una de les garites de fusta estava a Lloseta i les altres dues a Sineu, guardant les sortides de cada poble. Al barri de Verge de Lluc hi va haver uns quants accidents, el que obligaren a construir-hi una garita d’obra per a vigilar el pas.

Les cases d’aquesta línia varen esser les darreres en esser abandonades i continuaren en servei fins als anys vuitentes, en que foren subsituïdes per diferents mitjans.

Aquí teniu la llegenda de les abreviatures utilitzades en aquest apartat:

Abreviatura Significat
CG Casa de guardabarreres
GG Garita de guardabarreres
DV Davallador

Quan accediu als diferents trams trobareu a la finestra de fons gris les fotos dels edificis dels quals tinguem documents gràfics. En l'índex lateral trobareu la relació de tots els edificis que existiren en el passat encara que ja només formin part de la història.

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa Maria
Tram Santa Maria-Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor