Línia de Manacor mapa de la línia | història | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Les estacions de la línia

Com ja ha estat comentat, la línia de Manacor va ser construïda en dues parts diferenciades i això té una evident repercussió en els edificis de viatgers de les estacions.

Al tram Palma - Inca els edificis normalitzats estan construïts en pedra, amb faixes de marès als voltants de portes i finestres i als caps de cantó. Els elements decoratius són d'inspiració grega, estan realitzats damunt marès i es concentren a portes, finestres i voladissos. El major dels edificis és el d'Inca (2 x 240 m2), els segueixen en grandària els de Santa Maria i Binissalem (2 x 154 m2), iguals entre si. A aquests edificis la part central de la façana es destaca sobre els laterals i és coronat per un petit frontó. Ja més petits i de planta rectangular tenim l'edifici de Consell (2 x 81 m2) i els edificis idèntics de Lloseta i del Pont d'Inca (2 x 60 m2). Tots els edificis estan coberts per una teulada de quatre vessants. L'edifici de Marratxí (2 x 82m2) és diferent que la resta, perquè originàriament estava previst d'una sola planta i en ser finalment construït es decidí afegir-li una segona planta amb una teulada de dues vessants.

A diferència dels edificis del tram anterior els edificis de viatgers del tram Inca - Manacor són molt diferents entre si i no tenen pràcticament cap element decoratiu (excepció feta del de Sineu que data de 1926). El més gran, amb diferència és el de Sineu (3 x 180 m2), seguit pel de Manacor (310 + 154 m2). El de Petra és més petit (2 x 128 m2) i finalment trobam l'edifici de Sant Joan de només 78 m2.

Per a completar la llista no cal oblidar l'estació de l'Enllaç (Empalme) construïda a la bifurcació entre el ramal de Sa Pobla i la línia de Manacor i que no era més que una estació d'ús ferroviari ja que no servia cap població. El seu edifici de viatgers té una superfície de 2 x 90 m2.

Totes les estacions de la línia tenien magatzem per a mercaderies. La major part foren construïts al mateix temps que la línia però alguns (Pont d'Inca, Marratxí i Lloseta) es bastiren l'any 1930 - 1931 en doblar-se la via en el tram Palma - Inca. Els majors eren els de Manacor (165 m2), Inca (128 m2) i Petra (110 m2). Ja més petits eren els de Binissalem (98 m2), Pont d'Inca, Marratxí, Lloseta i Sineu (84 m2) iguals entre si. Finalment trobem els de Sant Joan (72 m2), Santa Maria (70 m2) i Consell (49 m2) aquest darrer el més petit de tots els construïts pels FFCC de Mallorca.

El relat de les diferents instal·lacions de cadascuna de les estacions seria prou llarg i ferragós i per això és millor que ho averigüeu mirant els diferents plànols de les estacions.

PALMA
PONT D'INCA
MARRATXÍ
SANTA MARIA
CONSELL-ALARÓ
BINISSALEM
LLOSETA
INCA
EMPALME
SINEU 
SANT JOAN
PETRA
MANACOR