Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Les obres de fàbrica de la línia

Al mateix temps que es va contruir la línea, es varen fer tot un seguit d’obres de fàbrica per a permetre que el tren passàs per damunt torrents o carrateres. En total es construiren un viaducte, un pont vuit pontons i algunes obres menors.

El viaducte és la major obra de fàbrica de la línea i està entre Son Bordils i Sineu, en el Km 36.5 i serveix per a atravessar el torrent de Vinagrella. Té quatre ulls, un de 15 metres i tres de 7. La. Seva alçada és de 10.9 metres i la seva longitut total de 53 m.La seva volta va tancar-se el 14 de setembre de 1877. A la clau de la volta pot llegir-se, escrit en almangre: "m.Lete 18?7". M. Lete va ser el contactista que va fer les obres.

El pont de 10 m atravessa el torrent de Rafal Gracès, entre Binissalem i Lloseta.Entre Palma i Binissalem hi ha cinc pontons: un sobre el torrent de na Bàrbara, un altre sobre el torrent Gros, un altre sobre el de Coa Negra, Son Verí, i el de Bànyols. Els altes tres estan entre Sineu i Manacor:torrents de Maià, de Petra i des Gats.

A més es feren alguns passos inferiors i superiors per permetre el pas de camins a través de la línea. En total al llarg dels temps s’en han construït vint-i-set, onze d’ells durant els anys vuitentes: a la via de cintura, poígon de Marratxí carretera Santa Maria Bunyola ( que ha estat esbucat per a construir-ne un de més gros.)... . Una mica més antics són el del Pont des Tren a Palma, el de la carretera Palma Alcúdia, que amb le reobertura de la linea de Sa Pobla va esser esbucat per a fer-lo més gros.... Entre els primers construïts anomenem el de la carretera Consell-Alaró i el de la carretera Sineu Petra.

Quan accediu als diferents trams trobareu a la finestra de fons gris les fotos de les obres de fàbrica de les quals tinguem documents gràfics. En l'índex lateral trobareu la relació de totes les obres que existiren en el passat encara que ja només formin part de la història.

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa Maria
Tram Santa Maria-Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor