Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

ESTACIÓ PROVISIONAL PALMA CIUTAT. EN ÚS DEL 08-05 FINS EL 09-06

Estació provisional "Palma Ciutat". Estava situada devora es Pont des Tren, a uns 400 metres de l'estació original de Palma.Va entrar en funionament per l'Agost de 2005 i va deixar d'usar-se, el 17 de Setembre de 2006, essent substituida per l'estació soterrada de Jacint Verdaguer. Octubre 2006

 

Senzilla platja de vies de l'estació a on es comptava amb una sola agulla.Agost 2005

 

Estació Palma Ciutat un cop va deixar d'emprar-se. Octubre 2006

 

ESTACIONS
OBRES DE FÀBRICA
SOTERRAMENT DE LES VIES A PALMA
  PARC DE SES ESTACIONS
  IMPLANTACIÓ DE VIA UNICA
  ESTACIÓ PROVISIONAL PALMA CIUTAT
  CORREDOR SOTERRAT
  ESTACIÓ INTERMODAL
  ESTACIÓ DE JACINT VERDAGUER