Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Inca - Empalme - mapa

-pk. 28,60. Estació d'Inca


-pk 28,69. Pas inferior a la carretera Palma-Inca. Està just a la sortida de l'estació d'Inca


-pk 29,09. Pas inferior al camí del cementiri.


-pk 29,38. Pas inferior sobre la carretera Palma-Alcúdia. Quan es va reobrir el ramal de sa Pobla, aquestpas va esser esbucat i en el seu lloc se n'hi va construir un de més llarg.


-pk 32,49. Pas inferior sobre el camí de Son Ramis.


-pk. 33,57. Estació de s'Empalme

Tram Lloseta-Inca / Pujar / Tram Empalme-Sineu

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa-Maria
Tram Santa Maria-Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Inca
-pk 28,69 Pas inferior a la carretera Palma-Inca.
-pk 2909 Pas inferior al camí del cementiri.
-pk 29,38 Pas inferior sobre la carretera Palma-Alcúdia
-pk 32,49 Pas inferior sobre el camí de Son Ramis
Empalme
Tram Empalme-Sineu
Tram Sineu-San Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor