Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Santa Maria - Consell/Alaró - mapa

-pk. 14,42. Estació de Santa Maria.


-pk 15,10. Claveguera sobre un pas d'aigua.


-pk 16,18. Claveguera sobre el torrent de can Moragues.


-pk. 18,49. Estació de Consell-Alaró.

Tram Marratxí - Santa Maria / Pujar / Tram Consell/Alaró - Binissalem

Tram Palma-Pont d'Inca
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa-Maria
Santa Maria
-pk 15,10 Claveguera
-pk 16,18 Claveguera
Consell/Alaró
Tram Consell/Alaró-Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor