Línia de Manacor mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries | noves construccions

Tram Palma - Pont d'Inca - mapa

-pk. 0. Estació de Palma


-pk. 0,48. Pas superior anomenat es Pont des Tren. Data de l'any 1927 i fa una altura de 4,12 metres.


-pk 0,90. En aquest punt antigament la via es desviava cap a la dreta per dirigir-se cap a Santanyí.Actualment per aquí on hi havia la via ha quedat un carrer en forma de corba.


-pk. 1,86. Pontó sobre el torrent de na Bàrbara.

 


-pk.3,54. Pas inferior en el carrer Greco de Verge de Lluc.


-pk. 3,83. Pontó sobre el torrent Gros.


-pk. 3,95 Pontó sobre el torrent de Coa Negra

Pujar / Tram Pont d'Inca-Marratxí

Palma
-pk 0,48 PS Es Pont d'es Tren
-pk 1,86 Po Torrent de na Bàrbara
-pk 3,54 PI Carrer del Greco
-pk 3,83 Po Torrent Gros
-pk 3,95 Po Torrent de Coa Negra.
Pont d'Inca.
Tram Pont d'Inca -Marratxí
Tram Marratxí-Santa Maria
Tram Santa Maria--Consell-Alaró
Tram Consell-Alaró--Binissalem
Tram Binissalem-Lloseta
Tram Lloseta-Inca
Tram Inca-s'Empalme
Tram s'Empalme-Sineu
Tram Sineu-Sant Joan
Tram Sant Joan-Petra
Tram Petra-Manacor