Línia del Port mapa de la linia | història | estació | obres de fàbrica |

ESTACIÓ- mapa en planta

A l’explanada de del port, de 15326 m2 de superfície, s’havia projectat construir un edifici de viatgers, un magatzem, uns excusatsi una plataforma giratoria, per perllongar el servei de passatgers fins al port.. Tot i que aquets edificis es començaren, no es varen acabar i la línea no va arribar a transportar viatgers.

A l’explanada tan sols hi havia una petita caseta per al cap d’estació; a més , fora de l’estació, una portassa servia per a guardar els tractors de maniobra. La via general es dividia en cinc vies paral.les, que tornaven a juntar-se abans de sortir cap al port. Els vagons eren remolcats a l’estació amb locomotores de vapor i des d’allà eren manejats amb dos tractors Fordson, de rodes (amb motors de 18 cavalls) que duien davant una planxa forrada de pneumàtics per empènyer-los

No hi havia cap plataforma per a girar les màquines que devallaven, per això solien baixar de cul enrerre per estar ja adreçades quan havien d’estirar costa amunt. Per tal d’evitar això i aprofitatnt l’entrocament de les vies del moll de la Riba i sa Llonja, es va instal.lar un triangle de vies, per permetre girar les màquines, les quals entraven per un costat marxa envant, recorrien el segon costat marxa enrere i finalment sortien girades. per al tercer costat.