Línia de Santanyí mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fŗbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram s'Arenal - Llucmajor - mapa

-pk. 14,663. Estació de s'Arenal

-pk. 15,472. Pontó sobre el torrent de l'Algar.

-pk. 16,408. El Pont de les set boques o viaducte de Son Verí. És l'obra de fàbrica més voluminosa construïda pels FFCC de Mallorca. Es troba a poc després de l'estació de s'Arenal i la seva construcció fou necessària per salvar una gran hendidura en el terreny causada pel torrent de Son Verí. Com el seu nom indica està format per set arcs de vuit metres de llum cadascun. Tot i dur molt de temps abandonat es conserva en bones condicions i només les sortides d'aigua han patit especialment el perióde d'abandonament. És un lloc de visita indispensable per a nostàlgics i defensors del ferrocarril.

Ferrostahl en viatge de proves passant sobre el pont de les set boques

Vista actual de l'impressionant viaducte

-pk. 17. Trinxera just després de travessar el pont de les set boques. En bon estat de conservació i apta per anar-hi en bicicleta.

-pk. 18. Impressionant terraplé que dóna idea de la dificultat que va comportar dur el tren a Llucmajor.

-pk. 18,788. Claveguera sobre el torrent de Son Taberner. El fet que una torrentada s'hagi endut tot el terraplé que hi havia sobre la claveguera demostra que aquesta no fou dimensionada correctament i que problablement un pontó hauria estat l'obra de fàbrica més adient. La primera foto mostra com el terraplé ha desaparegut i la segona la vista desde la via. Caldrà fer reformes quan es reobri la línia.

La plataforma ha quedat interrompuda degut a una torrentada que s'endugué el terraplè.

-pk. 19. Vista d'una de les trinxeres més profundes de la línia. De parets quasi verticals i formada per diversos tipus de pedra en funció de l'alçada és ben segur que assoleix perfectament més de 10m per damunt del nivell de via.

-pk. 19,462. Claveguera sobre el torrent de Son Granada

-pk. 20,852. Viaducte de Son Granada. Tot i que menys espectacular que el pont de les set boques, té un posat molt elegant amb els seus tres arcs de vuit metres de llum cadascun. Presenta una forta erosió a la barana i del suport de pedra de l'esmentada barana ha caigut. Tot i això, l'estructura és veu sòlida i llesta a acollir el pas d'un tren que s'hi aventuri (prèvia reposició de la via, és clar)

-pk. 21,5 Trinxera en corba en la zona entre viaductes. No cal oblidar que seguint el sentit de la marxa cap a Santanyí, el viaducte de Son Granada està cap al nord i el de Son Verí de Dalt ho està cap a l'est. D'aquí l'existència d'aquesta corba de radi tant petit.

pk. 22,5. Viaducte de Son Verí de Dalt. És un viaducte molt parescut al de Son Granada amb tres arcs de vuit metres cadascun. De fet, aquest viaducte mesura 33,75m de longitud i el de Son Granada només 15cm menys. Presenta similars desperfectes pel que fa a la barana i a la conservació de les sortides de pedra. A part d'això sembla estar estructuralment en condicions de suportar el pas d'un tren.

Vista dels tres arcs del viaducte

El viaducte de Son Verí de Dalt està rodejat d'un ambient natural d'extrema bellesa

restes més que evidents del balastre on estaven situades les vies

-pk. 23,748. Claveguera sobre el torrent de Son Eriçó

Maca claveguera de 2m de llum

pk. 27,392. Pas superior del camí de Son Forguet

La trinxera ha estat emplenada passat el pas superior

-pk. 29,625. Claveguera sobre el torrent de Son Julià

- pk. 30,725. Estació de Llucmajor

Tram Coll-Arenal / Pujar / Tram Llucmajor-Campos

Tram Palma-Coll
Tram Coll-Arenal
S'arenal
- pk. 15,472 Pontó torrent de l'Algar
- pk. 16,408 El pont de les set boques o Viaducte de Son Verí
- pk. 18,16 Claveguera de na Gudina
- pk. 18,788 Claveguera torrent Taberner
- pk. 19,624 Claveguera torrent de Son Granada
- pk. 20,852 Viaducte de Son Granada
- pk. 22,5 Viaducte de Son Verí de Dalt
- pk. 23,748 Claveguera torrent de Son Eriçó
- pk. 27,392 Pas superior camí de Son Forguet
- pk. 27,932 Pontó torrent de Son Noguera
- pk. 29,652 Claveguera torrent de Son Julià
- pk. 30,007 Claveguera sobre Es Torrent
Llucmajor
Tram Llucmajor-Campos
Tram Campos-Banys
Tram Banys-Salines
Tram Salines-Santanyí
Vistes de l'edifici de viatgers