Línia de Santanyí mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fŗbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram Palma - Es Coll d'en Rabassa - mapa

-pk. 0. Estació de Palma

-pk. 0,487. El pont des Tren. Per l'espai que sobra a l'esquerra de les dues vies actuals passava la via de la línia de Santanyí.

-pk. 3. Vistes de la via i una claveguera darrera l'estadi del Balears.

-pk. 3,12. Pontó sobre el torrent de na Bàrbara. Fotografia no disponible

-pk. 4,46. Pontó sobre el torrent Gros. En la primera fotografia es pot veure un dels primers trens que hi passaren per sobre. En la segona el seu estat actual.


© Foto D.Duran Revista Baleares. Biblioteca B. March.

-pk. 4,5. Primer tall de la via per l'autopista.

-pk. 4,58. Pontó sobre un afluent del torrent Gros. El torrent ha esta cegat.

-pk. 4,6. L'antiga plataforma convertida en camí rural.

-pk. 5,06. Pontó sobre un afluent del torrent Gros. L'original ha estat subsituït i l'actual no té cap valor històric.

-pk. 5,771. Estació des Coll d'en Rabassa.

Pujar / Tram Coll-Arenal

Palma
-pk. 0,487 Pas superior anomenat el Pont des tren
-pk. 3,12 Pontó metàl·lic sobre el torrent de na Bàrbara
-pk. 4,46 Pontó sobre el torrent Gros
-pk. 4,58 Pontó sobre un afluent del torrent Gros
-pk. 5,06 Pontó sobre un alfuent del torrent Gros
Es Coll d'en Rabassa
Tram Coll-Arenal
Tram Arenal-Llucmajor
Tram Llucmajor-Campos
Tram Campos-Banys
Tram Banys-Salines
Tram Salines-Santanyí
Vistes de l'edifici de viatgers