Línia de Santanyí mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fŗbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram Ses Salines - Santanyí - mapa

-pk. 55,392. Estació de Ses Salines

-pk.57,513. Pas inferior del camí de na Pitja. Ha perdut el tauler metàl·lic a sobre del qual passava el tren.

-pk. 60,5. Formosa vista de la que gaudia el maquinista acostant-se a Santanyí

A part de les plantes mortes que es veuen la plataforma està en un estat excel·lent

-pk. 60,788. Claveguera des Pou.

Té l'honor de ser la darrera obra de fàbrica de la línia

-pk. 61,5. Estació de Santanyí

Tram Banys-Salines / Pujar

Tram Palma-Coll
Tram Coll-Arenal
Tram Arenal-Llucmajor
Tram Llucmajor-Campos
Tram Campos-Banys
Tram Banys-Salines
Salines
-pk. 55,68 Claveguera de Rafal Cans
-pk. 55,93 Claveguera de Rafal Cans
-pk. 56,04 Claveguera de Rafal Cans
-pk. 57,513 Pas inferior camí de na Pitja
-pk. 60,788 Claveguera des Pou
Santanyí
Vistes de l'edifici de viatgers