Línia de Santanyí mapa de la línia | histÚria | estacions | obres de fŗbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Les estacions de la línia

La línia de Santanyí disposava d'una infraestructura molt completa: grans estacions, ben dotades, amb edificis de gran qualitat i magatzems a totes les estacions (excepte a la dels Banys)

Els edificis de viatgers estan construïts segons quatre models, exclusius d'aquesta línia. El més gran (2 x 258 m2) era el de Llucmajor. El seguien en superfície els edificis bessons de Santanyí i Campos (2 x 141 m2). Edificis més petits (2 x 123 m2) i de menys categoria eren els de ses Salines, s'Arenal i es Coll, idèntics entre si. El més petit de la línia era el dels Banys de Sant Joan (2 x 89 m2)

La planta i la decoració dels edificis s'assembla a la del tram Palma-Inca. Per la seva planta responen a dos models, el de Llucmajor i els de Campos i Santanyí estan formats per tres cossos, de la mateixa alçària, coberts per una teulada a quatre vessants. La façana del cos central sobresurt de la dels laterals, igual que als edificis d'Inca o Santa Maria. Aquest darrer cos està coronat per un petit frontó decorat amb petits acroteris. Els edificis més petits són de planta rectangular, amv teulada de dues vessants. Tots són de pedra, de dues plantes, amb marès a les portes, finestres i caires dels edificis.

Palma
Es Coll d'en Rabassa
S'arenal
Llucmajor
Campos
Els Banys de Sant Joan
Ses Salines
Santanyí