Ramal de sa Pobla mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Muro - mapa en planta

 

Vista aèria de l'estació de Muro que conserva tant l'edifi de viatgers com el magatzem, ambdós perfectament restaurats.
Edifici de viatgers costat carrer perfectament restaurat després de la reobertura.
Magatzem i edifici de viatgers costat carrer.

EMPALME
LLUBÍ
MURO
SA POBLA