Ramal de sa Pobla mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Estació de Sa Pobla - mapa en planta

Estació de Sa Pobla cap als anys 30. A l'esquerra s'aprecia l'edifici de viatgers i a la dreta el magatzem. Al centre una Nasmith Wilson. Joan Llabrés.
Estació de sa Pobla amb la locomotora "Mallorca" a punt de sortir de l'estació amb un carregament de patates.
 
Ferrostal a l'estació de Sa Pobla. Al fons es veu l'antiga aiguada de les locomotores. A la dreta l'edifici de viatgers.
Aiguada de l'estació de sa Pobla l'any 1989 quan la linia romania tancada. Va esser esbucada als anys 90. Nicolau Cañellas.
Edifici de viatgers a finals dels anys 80.
Edifici de viatgers de sa Pobla al desembre de 2000, quan es va reinagurar el ramal. L'edifici ha estat rehabilitat, encara que no totes les construccions varen tenir la mateixa sort. L'estació ha perdut la seva funció ja que ara es troba a uns 500 metres mes enrera.
Nova ubicació de l'estació. 6 de gener de 2001

 

 

EMPALME
LLUBÍ
MURO
SA POBLA