Ramal de sa Pobla mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Tram Empalme - LlubŪ - mapa

-pk 0,84 Clavegera

-pk 1,39 Pas inferior Camí de Marina. Obra moderna any 2000

-pk 2,46 Pas inferior Camí de Llubí. Obra moderna any 2000

pk 3,60 Pas superior Carretera Llubí Inca. Obra moderna any 2000

Empalme
- pk 0,84 Clavagera
pk 1,39 PI Camí de Marina
pk 2,46 PI Camí de Llubí
pk 3,60 PS Carretera Llubí Inca
Llubí
Tram Llubí-Muro
Tram Muro-Sa Pobla