Ramal de Sa Pobla mapa del ramal | histÚria | estacions | obres de fàbrica | edificis auxiliars | vistes aèries

Edificis auxiliars fora de les estacions

Tot i que el ramal travessa carreteres amb bastant trànsit, com la de Llubí a Inca, tan sols es fa instal·lar una garita de guardabarreres de fusta, que més endavant es va substituir per una d'obra a l'entrada de Sa Pobla, al costat de la carretera que va d'aquesta vila a Muro. Actualment no en queda cap resta.